Trygg Hemgång

Trygghet för dig och dina anhöriga... 

... samband med hemkomst från sjukhuset. 

Trygg hemgång är ett team bestående av undersköterskor i hemtjänsten, arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast.Teamet arbetar för att du och dina anhöriga ska känna trygghet och delaktighet när du kommer hem från en sjukhusvistelse.

Utformningen av hjälp och stöd från Trygg hemgång varierar utifrån dina behov och teamets bedömning. Trygg hemgång är en del i den ordinarie hemtjänsten  (stöd i ordinärt boende).

Biståndshandläggaren beslutar i samband med vårdplanering vilken hjälp du behöver i hemmet vid hemkomst från sjukhuset.

 

  • Publicerat: 2014-12-16 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?