Adoption

För att få adoptera ett barn måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Innan en ansökan om medgivande får göras, måste de blivande föräldrarna genomgå en obligatorisk förberedande föräldrautbildning. Det är familjerätten som därefter genomför medgivandeutredningen. För mer information och anvisning till den obligatoriska föräldrautbildningen, kontakta familjerätten.

För ytterligare information om adoption gå gärna in på hemsidan till höger som handlar om internationella adoptionsfrågor.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?