Du behövs - ta ett berikande uppdrag!

Vi söker dig som har tid och intresse för andra människor och som tycker om utmaningar. Vi söker kontinuerligt nya personer och familjer som har möjlighet att göra en insats för en medmänniska.

Här kan du läsa mer om hur du kan stödja en medmänniska.

God man / förvaltare

Som god man eller förvaltare får du förtroendet att hjälpa en medmänniska. Det kan exempelvis handla om att betala räkningar, tillse att huvudmannen får den vård och omsorg som behövs eller att vara ett stöd vid myndighetskontakter. Läs mer om god man och förvaltare

Kontaktperson

En kontaktperson kan ge guidning och stöd i vardagen till människor med sociala problem eller funktionshinder eller till personer med en annan kulturell bakgrund som är nyfikna på vårt samhälle. Både ungdomar och vuxna kan behöva en kontaktperson. Läs mer om kontaktpersonsuppdrag

Stödfamiljer / kontaktfamiljer

En stödfamilj eller en kontaktfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem, en eller flera helger i månaden. Syftet är att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom samtidigt som föräldrarna får avlastning. Läs mer om stödfamilj / kontaktfamilj.

Familjehem / jourfamiljehem

Att vara familjehem innebär att ta emot ett barn för att i föräldrars ställe vårda eller fostra barnet under en längre eller kortare tid. Jourfamilj är ett familjehem som med kort varsel kan ta emot barn eller ungdomar för en begränsad tid. Det är socialnämnden som rekryterar och utreder familjehem och jourhem. Läs mer om familjehem / jourfamiljehem.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Karlshamn behöver personer som är intresserade av det viktiga uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget innebär ansvar för ett barn som inte har föräldrar eller där föräldrar är varaktigt förhindrade att ha vårdnaden om barnet. Uppdraget pågår tills barnet är myndigt och ersättning utgår enligt avtal.Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare.   

 

 


  • Publicerat: 2018-03-16 av katarina.bondesson@karlshamn.se
  • Etiketter: stödfamilj,familjehem,god man,förvaltare,jourhem,kontaktperson,kontaktfamilj,uppdrag,intresseanmälan uppdrag,stödja en medmänniska
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?