Dödsboanmälan

När någon avlidit är huvudregeln att en bouppteckning skall förrättas efter den avlidne. Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras.

Dödsboanmälan utförs av socialnämnden och överlämnas till skattemyndigheten för registrering. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Dödsboanmälan kan göras om:

  • Den avlidne var folkbokförd och hade sitt stadigvarande boende i kommunen vid dödsfallet
  • Den avlidnes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet
  • Dödsboets tillgångar inte omfattar fast egendom eller tomträtt
  • Dödsboets tillgångar är orörda 

 

Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder meddelas fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och att man begär avskrivning. Begravningskostnader eller lån med borgesman avskrivs dock inte.

Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravningskostnader

Bistånd till begravningskostnader

 Om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att kunna betala begravningskostnaderna, kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen. Ansökan görs, (efter dödsboanmälan), till Försörjningsenheten (se Försörjningsstöd), på särskild blankett.

Tillgångarna i dödsboet skall i första hand täcka begravningskostnaderna. Dödsboets rätt till bistånd bedöms enbart utifrån dess ekonomiska situation, och omfattar endast sådana kostnader som är nödvändiga för att ge den avlidne en värdig begravning. Kostnader för transport och begravning utanför Sverige ingår generellt inte i rätten till ekonomiskt bistånd.

För begravningskostnader kan biståndet uppgå till högst 50 % av pris-
basbeloppet(1) (se notering längst ner), för år 2017 uppgår denna summa till
22 400 kronor. Om det finns tillgångar i dödsboet beviljas bistånd till mellanskillnaden mellan begravningskostnader upp till 50 % av prisbasbeloppet och dödsboets egna tillgångar.

I begravningskostnaderna för vilka man kan söka bistånd ingår även transport, en dödsannons, blomdekoration samt enklare förtäring för en mindre krets sörjande. Kostnader som inte godkänns är bland annat buketter anhöriga själv köpt, fotografering och musik.

 

Notering (1):
För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor. 

  • Publicerat: 2017-05-03 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
  • Etiketter: dödsbo
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?