Fastställande av faderskap

Familjerätten utreder och fastställer faderskapet för nyfödda barn om föräldrarna inte är gifta. Att fastställa faderskapet handlar om barnets rättigheter till sin far i frågor om arv och underhåll, rätt att bära faderns efternamn men även psykologiska och sociala aspekter. Fastställande av faderskap kan ske genom bekräftelse eller dom.

Efter det att ett barn fötts, får socialnämnden en underrättelse från Skatteverket och familjerätten skickar ett brev till modern där hon ombeds kontakta familjerätten. Detta för att boka en tid då föräldrarna kan komma och underteckna faderskapshandlingarna.

Föräldrarna kan även underteckna dessa handlingar innan barnet är fött.

Vid besök för fastställande av faderskap skall giltig legitimation tas med.

Är föräldrarna överens om att ha gemensam vårdnad om barnet, kan även denna anmälan göras i samband med faderskapshandlingarna. Vill föräldrarna anmäla detta vid ett senare tillfälle kan de tillsammans anmäla detta till Skatteverket. I annat fall blir moderna automatiskt ensam vårdnadshavare om hon är ogift vid barnets födelse.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får den trygghet, försörjning, omvårdnad, utbildning och fostran den har rätt till.

  • Publicerat: 2017-08-16 av anna.persson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?