Särskilt förordnade vårdnadshavare

Karlshamns kommun har stort behov av särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn.

Till Karlshamns kommun anländer varje år ensamkommande flyktingbarn. Dessa är minderåriga och har stort behov av kompetenta vuxna som i olika frågor kan tillvarata barnets intressen. När barnet får permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode mannen som förordnades när barnet kom till Sverige ska ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Uppdraget pågår tills barnet är myndigt och ersättning utgår enligt avtal. Där gode mannens arbete i huvudsak varit inriktat på asylprocessen kommer den särskilt förordnade vårdnadshavarens arbete mera att inriktas på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Om barnets föräldrar förväntas komma till Sverige inom kort eller om barnet inom en kortarte tid fyller 18 år, föreligger särskilda skäl som talar emot att en ansökan alternativt anmälan görs. God man kvarstår till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.   

För mer information, se kontaktuppgifter i högerkolumnen.

 

  • Publicerat: 2018-01-11 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?