Särskilt förordnade vårdnadshavare

Karlshamns kommun har stort behov av särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn.

Omsorgsförvaltningen söker därför personer som är intresserade av ett sådant uppdrag. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska tillsättas enligt Föräldrabalken om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Uppdraget pågår tills barnet är myndigt och ersättning utgår enligt avtal. För mer information, ring ansvarig socialsekreterare, se högerkolumn.

Till Karlshamns kommun anländer varje år cirka 10-15 ensamkommande flyktingbarn. Dessa är minderåriga och har stort behov av kompetenta vuxna som i olika frågor kan tillvarata barnets intressen. När barnet får permanent uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Den gode mannen som förordnades när barnet kom till Sverige bör alltså ersättas av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Där gode mannens arbete i huvudsak varit inriktat på asylprocessen kommer den särskilt förordnade vårdnadshavarens arbete mera att inriktas på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid.       

  • Publicerat: 2012-09-21 av percy.mattsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?