Student

Vuxna studerande skall ha sin försörjning genom studiestödsformerna om inte speciella skäl föreligger. En vuxen studerande kan vara berättigad till försörjningsstöd, om han eller hon aktivt har sökt arbete inför lov, men inte fått något.

Studiestödet skall räcka under den tidsperiod som angivits av utbetalande myndighet. Vanligen är det 9 månader per kalenderår. Den som studerar på högskolan kan beviljas försörjningsstöd till juli, augusti samt september månads hyra. Den som studerar på Komvux kan beviljas försörjningsstöd till juli, augusti samt januari månads hyra.

För att avgöra om en studerande aktivt sökt feriearbeten måste hänsyn tas till när sökande påbörjade sitt arbetssökande samt hur många arbeten som sökts. Generellt gäller att ansökan om arbete inför lov skall påbörjas i god tid, vilket innebär flera månader innan terminsslut. Sommarjobben brukar vanligtvis utannonseras från och med februari månad. Den sökande skall skriva in sig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande första arbetslösa dagen.

Vid ansökan om försörjningsstöd skall underlag uppvisas på vilka arbeten som sökts och vilka svar sökanden fått.

Studerande som inte erhållit arbete och är i behov av försörjningsstöd under ett sommarlov, skall delta i praktik som uppgår till 4 veckor för att anses berättigad till försörjningsstöd.

Kontakta nybesökstelefonen i god tid inför terminsslut om du behöver ansöka om försörjningsstöd.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?