Stöd till personer med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och hjälp för att kunna leva som andra och aktivt kunna delta i samhället.

Din nedsättning kan vara på grund av sjukdom eller skada som är fysisk, psykisk eller intellektuell eller en kombination av dessa. Här finns information om vart du kan vända dig och vilka stöd och hjälpinsatser som kan vara alternativ för dig. 

Här hittar du också kontaktuppgifter till kommunens handläggare som kan ge dig information och hjälpa dig att hitta rätt form av stöd och hjälpinsatser utifrån LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade alternativt socialtjänstlagen. 


Läs mer om Fritidsaktiviteter för dig i behov av särskilt stöd.


Länktips
Assistanskoll - anordnare av personlig assistans i Sverige

HANDISAM - är en myndighet som samordnar, påskyndar och följer upp funktionshinderspolitiken.


Föreningar

 

Blekinge Diabetesförening

DHR - Blekinge/Karlshamn

FoU-samarbete med Landstinget i Blekinge

FUB Blekinge - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

HLR - Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

HRF - Hörselskadades Riksförbund

IFS-AP Blekinge - Schizofreniförbundet Blekinge

NHR Blekinge - Neurologiskt handikappades Riksförbund

RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

Reumatikerförbundet

RTP - Personskadeförbundet

SRF - Synskadades Riksförbund

STROKE - Riksförbundet

Handikapp- och patientföreningar genom Landstinget Blekinge

  • Publicerat: 2017-06-08 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
  • Etiketter: psykiatriveckan,psykisk ohälsa
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?