Boendeinformation

Boendestöd
Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.
Boendestöd - Boendeteamet

Boendestöd  - Mobila teamet

Bostadsanpassning
Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna ( boende enligt LSS)

Bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning (boende enligt SoL, psykiatri).

Korttidstillsyn
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Skolungdom med omfattande funktionsnedsättning kan från och med det läsår man fyller 13 år ha rätt att få så kallad korttidstillsyn. Den tillsyn som erbjuds är före och efter skoldagens slut samt under skollov, studiedagar och längre lov såsom sommarlov.

Korttidsvistelse
Korttidsvistelse finns både för att den som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte och för att de anhöriga eller familjehemsföräldrarna ska få avlösning. Korttidsvistelse ska kunna ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt. Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Vistelsen ska vara tillgänglig, om det finns behov, dygnet runt och på helger.

  • Publicerat: 2017-09-11 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?