Socialpsykiatri

Kommunernas ansvarar för att planera och samordna de insatser som personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver.

Kommunen ansvarar också för att utveckla boendeformer och verksamheter för sysselsättning.

Kommunerna har ansvar för:

  • att skaffa sig kännedom om personer med psykiska funktionsnedsättningar och nå de personer som har behov av socialtjänstens insatser.

  • att styra och planera sin verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • att tillhandahålla ett varierat utbud av insatser med god kvalitet.

  • att enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar får ett behovsstyrt, samordnat och rättssäkert stöd.

 

Hur görs en ansökan?
Kontakta socialsekreteraren inom socialpsykiatrin.


Länktips, externa länkar:

Kultur och hälsa är ett treårigt Finsam-projekt som drivs av Blekinge kompetenscentrum (Landstinget Blekinge) i samverkan med Region Blekinge, Blekinge läns bildningsförbund samt alla fem kommuner i länet. Projektet ingår i Blekingeparaplyet, en av de största satsningarna i landet för människor med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.

Projektet Bättre psykosvård har i uppdrag att stödja vårdgivande enheter i Sverige i arbetet med att implementera de Nationella riktlinjerna för insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Satsningen beräknas pågå under tre år, fram till slutet av 2014.

CEPI - Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser är ett nationellt kunskapscentrum för att främja forskning, kunskapsspridning och implementering av psykosociala insatser för personer med ett psykiskt funktionshinder.

(H)Järnkoll
Ett psykiskt friskare Sverige.

kuling.nu
Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom

Kunskapsguiden - en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom bland annat området psykisk ohälsa.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer - för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Anhörigstöd - psykisk ohälsa

 

  • Publicerat: 2017-09-20 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?