Kvalitets- och utvecklingsarbete

Alla medarbetare bidrar och strävar på olika sätt med att utveckla våra olika verksamheter mot en hållbar brukarorienterad organisation på väg. Genom små ständiga förbättringar utvecklar och stärker vi tillsammans verksamheten och kvaliteten.

Gällande lagstiftning och politiska mål anger riktningen för verksamheten. Medarbetare i verksamheten ska möta enskilda människors behov av stöd, omsorg och förväntningar på verksamheten.

För att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i omsorgsförvaltningens verksamheter krävs ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett nytt ledningssystem som tydliggör och stödjer verksamhetens systematiska kvalitetsarbete är under uppbyggnad.

 

Länk till Socialstyrelsens föreskrift - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOFS 2011:9

 

 

 

 

  • Publicerat: 2018-03-07 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?