Trygg i Karlshamn

Inom ramen för projektet ”Trygg i Karlshamn” utvecklas nya digitala system för att öka tryggheten för äldre. Karlshamns kommun planerar nu som första kommun i Norden att koppla ihop välfärdsteknologi och biståndsutredning.

Den 25 april invigdes en visnings- och utbildningsarena på Länsmansvägen i Karlshamn. Här kommer vård- och omsorgspersonal tillsammans med intresserade brukare och anhöriga att kunna testa nya digitala funktioner för en tryggare tillvaro. Visnings- och utbildningsarenan är ett led i projektet Utveckling av välfärdsteknologi/”Trygg i Karlshamn”.

Camilla Solitander Lind är projektledare från Karlshamns kommuns omsorgsförvaltning och en av dem som visade runt i visningslägenheten under den välbesökta invigningen.

– Digital tillsyn, trygg medicinering i hemmet, påminnelsestöd, social interaktion och digitalt deltagande, säkra vårdsamtal på distans och trygga promenader…. Listan är lång! Vi har bara börjat skrapa lite på ytan av alla möjligheter som tekniken kan erbjuda, konstaterar Camilla Solitander Lind.

Ett mobilt trygghetslarm kan till exempel användas vid promenader. Larmet programmeras individuellt beroende på vilken area man vill kunna vistas inom innan hemtjänst, anhörig eller granne larmas. Larmet är också utrustat med en fallsensor.

Frigör händer för mer omsorg

Bredvid ytterdörren i visningslägenheten finns det en display som med ljussignaler indikerar om personen till exempel har glömt låsa dörren eller stänga av spisen. Hemtjänsten har tillgång till samma information och ser om brukaren är i behov av hjälp.

Funktionen "Social interaktion" ger brukaren möjlighet att kontakta hemtjänst, anhöriga eller vänner på ett lättillgängligt sätt via en monitor.

– Istället för rutinbesök på natten, då man många gånger stör brukarens nattsömn helt i onödan, får vi en signal om vem som faktiskt behöver hjälp. Detta är ett exempel på hur digital tillsyn kan underlätta och förbättra omsorgen, förklarar Camilla. Dessa nya funktioner frigör händer till mer omsorg.

– Målet är att inom kort kunna erbjuda tillsyn med hjälp av digitalt stöd till samtliga brukare och deras anhöriga i samband med biståndsutredning. Detta, menar Morgan Moland från norska CareTech, är Karlshamns kommun först med i Norden.

Testning, utbildning och utvärdering av nya funktioner

Visnings- och utbildningsarenan på Länsmansvägen kommer att användas för att testa funktionerna. En testgrupp kommer att utses, bestående av frivilliga brukare och anhöriga som får möjlighet att använda funktionerna under en tid.

– Utbildning av personal sker parallellt och är en otroligt viktig del för att detta verkligen ska kunna användas på rätt sätt, betonar Camilla.

Efter utvärdering av testgruppernas och personalens erfarenheter kommer projektgruppen att identifiera en handfull funktioner som kommer att erbjudas karlshamsbor som idag har hemtjänst eller hemsjukvård samt till boende på kommunens äldreboenden.

Utvecklingen av välfärdsteknologin i Karlshamn är ett samarbete mellan Karlshamns kommun, Karlshamnsbostäder, Karlshamn Energi och norska Arena Helseinnovation/CareTech. Det norska nätverket Arena Helse utgör den tekniska plattformen för utvecklingen medan Karlshamn Energi ansvarar för anslutning till bredbandsnätet.

Karlshamns kommun kommer att äga och ansvara för internetabonnemangen som krävs för denna typ av tjänster. Det betyder att man som brukare betalar för en paketlösning utan att själv behöva ha ett internetabonnemang.

Karlshamsbostäder, som ansvarar för den tekniska installationen, ser fram emot att även kunna erbjuda tjänsterna till sina hyresgäster.

– Vi är övertygade om att det finns många som är intresserade av vissa av dessa funktioner i sin vardag även om man varken är särskilt gammal eller lider av demens, säger Håkan Myhre, marknadschef på Karlshamsbostäder.

– Tekniken ska inte ta över, den ska vara ett stöd för människan. Det är också viktigt att poängtera brukarens delaktighet, säger Morten Moland. Vissa saker har man möjlighet att fixa själv.

Välfärdsteknologin väcker intresse för arbete inom omsorgen

– En annan bonuseffekt vi hoppas på är att den nya tekniken kan väcka ett nytt intresse för arbete inom hemtjänst och hemsjukvård, Jag har förhoppningar om att vi till och med skulle kunna erbjuda välfärdsteknologi som en valbar kurs på Vägga gymnasieskola framöver, säger Christel Friskopp, ordförande i Omsorgsnämnden.

  • Publicerat: 2014-04-30 av annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?