Missbruk och beroende - Vuxenenheten

Har du eller nära anhörig alkohol-, narkotika- eller drogproblem, är ni välkommna att kontakta Vuxenenheten för rådgivning.

Nära anhörig kan också få rådgivning i att hantera den uppkomna situationen.

Vi är till för dig som är över 18 år och vill få hjälp att komma ur missbruk eller beroende.  Verksamheten är inriktad mot att erbjuda insatser på hemmaplan.

Se kontaktuppgifter till höger.

Är du under 18 år eller om du känner oro för en ungdom under 18 år kan du kontakta Fältgruppen. Fältgruppens syfte är att göra sig väl förtrogen med ungdomssituationen i kommunen och att knyta kontakt med ungdomar för att tidigt upptäcka dem som befinner sig i riskzonen och kunna erbjuda dem hjälp. Läs mer om Fältgruppen.

 

Nedan kan du läsa mer om vilken hjälp som finns för dig som är vuxen.


Rådgivning   
Behandling i öppenvård       
Haschprogram  
Rattfylleri 
LOB 
NADA
Drogtester
Boendestöd
Lågtröskelboendet Bäckegården  
Kontaktperson    
Anhöriga
Anmälan
Länktips
 


 

 

Rådgivning

Om du beslutar dig för att påbörja rådgivning kommer du att träffa en behandlare/socialsekreterare vid upp till fem samtalstillfällen och ni går tillsammans igenom dina problem. Kanske känner du dig nöjd med råd- och stödhjälpen eller väljer du att söka mer omfattande hjälp för dina problem och gör en ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Om du beslutar dig för att gå in i behandling gör man tillsammans med sin socialsekreterare en mer omfattande utredning/bedömning. Utredningen kommer sedan att ligga som grund i din behandlingsplan/genomförandeplan.   
Tillbaka


Behandling i öppenvård

Den behandling som startar upp innebär att du fortsätter din samtalskontakt med din behandlare. Den metodik som tillämpas är strukturerad Återfallsprevention i kombination med Motiverande samtal.

 

Behandlingen har ett helhetsperspektiv på din livssituation och med fokus på de goda krafter som du har tillgång till.

 

Då alkohol- eller drogproblem påverkar hela människan såväl fysisk som psykiskt och även socialt, är rutinen att vid behov ta in resurser från sjukvården och psykiatrin.
Tillbaka   

 

Haschprogram   

I Vuxenhetens verksamhet ingår också program för Haschavvänjning. Detta program sträcker sig över sex veckor, och kan vid behov förlängas. Programmet är nationellt och genomförs av specialistutbildad personal.
Tillbaka     

  

Rattfylleri

När någon stoppas av polisen och misstanke om rattfylleri föreligger kommer det en rapport till Vuxenenheten och då är rutinen (SMADIT) att personen ifråga skall kontaktas inom ett dygn och erbjudas rådgivning och stöd.
Tillbaka   


LOB

När en person omhändertagits av polisen enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer) skickas det en rapport till Vuxenenheten. Därefter skickas ett erbjudande till personen där denne erbjuds rådgivning beträffande sina alkohol- och drogvanor. 
Tillbaka

NADA   

I verksamheten finns möjlighet till NADA-behandling (öronakupunktur) som har god effekt på olika abstinenssymtom. 
Tillbaka      

 

Drogtester

När man är i behandling för sina narkotikaproblem ingår det regelbunda drogtester som stöd för sin strävan till drogfrihet.
Tillbaka     

 

Boendestöd

Råd och stöd till personer som inte får en bostad på egen hand.
Tillbaka      

 

Lågtröskelboendet Bäckegården

Bäckegården är ett lågtröskelboende med målsättningen att ingen i  Karlshamns kommun skall vara ofrivillligt hemlös. I detta boende är det önskvärt att man är alkohol-och drogfri. 
Tillbaka     

 

Kontaktperson

Kontaktperson är ett individuellt stöd i vardagen som ges av en ”vanlig” medmänniska. Ansökan om kontaktperson görs hos Vuxenenheten.
Tillbaka      

 

Anhöriga

 

När det förekommer missbruk- eller beroendeproblem i en familj, kommer familjen in i ett tillstånd av kris. I detta tillstånd (medberoende)  utvecklas ofta destruktiva mönster och reaktioner hos de berörda personerna. Vuxenenheten erbjuder anhöriga rådgivning och även stöd under längre tid, och med fokus på hur man bör förhålla sig till personen med problem och hur man tar hand om sig själv som anhörig. Läs mer i broschyren Anhöriggrupp.

 

När det gälller barn som har någon förälder med dessa problem finns det möjlighet för barn att delta  i speciella barngrupper. Mer information under Stöd till barn och familj.
Tillbaka     

 

Anmälan

 

Anmälan kan göras till socialtjänsten av alla personer som uppmärksammar att en person kan ha missbruksproblem. En anmälan utgör en signal till socialtjänsten att det kan finnas ett behov av stöd eller behandling.

I den gällande lagstiftningen är målet att erbjuda personer med missbruk- och beroendeproblem vård under frivilliga former. 

Om personen inte är intresserad av vård trots att denne bedöms ha allvarliga missbruksproblem kan utredning jml LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) inledas. 

 

Vård enligt LVM beslutas av förvaltningsrätten och kan vara längst sex månader. Riktlinjerna i lagen är att försöka motivera personen till övergång till frivillig vård. 
Tillbaka

 

  

Lagstadgad sekretess och tystnadsplikt gäller


 

Länktips:

Intresseorganisationer:

www.nasverige.org/

www.aa.se

www.al-anon.se

aca-sverige.org/wordpress/ 

www.rikslankarna.se

  

Självtest / information:

www.slutaspela.nu/      

www.drogsmart.com  

www.droginfo.com/                                                                                              

 

 

Tillbaka                                  

 

 

  • Publicerat: 2018-02-28 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?