Aktuellt läge

Ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn. Ensamkommande barn placeras inte på ankomstboenden utan de bor i särskilda hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. Kommunen öppnar kontinuerligt upp platser på HVB-hem.

Alla barn som kommer hit utan vårdnadshavare ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och ges en god start i det svenska samhället. Målet är att alla barn ska kunna tas omhand i vår egen kommun vilket ställer krav på att hitta lämpliga lokaler och att rekrytera ny personal till socialförvaltningen. 

Skolan

Asylsökande barn och ungdomar har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.  

Karlshamns kommun erbjuder nyanlända barn mellan 3-5 år allmän förskola. Elever erbjuds skolgång i någon av kommunens skolor beroende på ålder. Eleven skrivs in vid någon skola och får en klass tillhörighet. Eleven får intensiv språkträning i grupper tillsammans med andra nyanlända elever.

Kommunen försöker i görligaste mån att placera eleven på en skola nära bostaden men genom en ökad efterfrågan ser kommunen över var det finns lediga platser och hur skolans lokaler utnyttjas. Elever som ska börja skolan anmäler sig till Österslättsskolan. Plats i någon av kommunens erbjuds skyndsamt och senast inom en månad. 

Med anledning av att efterfrågan på barnomsorg och skola ökar, pågår ett rekryteringsarbete inom utbildningsförvaltningen. 

Kostnader

Kommunen kommer att söka ersättning från staten för de kostnader som uppstår i samband med mottagandet av flyktingar. 

 

Så kan du hjälpa till

Många har hört av sig och undrat vad de kan göra för att hjälpa asylsökande som finns i Karlshamn. Tack för ert engagemang!

 

Du som vill hjälpa till kan till exempel bli familjehem eller god man.

  • Publicerat: 2015-12-08 av katarina.bondesson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?