TolkförmedlingenBehovet av att bli förstådd är en självklar demokratisk rättighet vid kontakter med myndigheter. De som inte behärskar det svenska språket har rätt till tolk vid kontakter med olika myndigheter och samhällsinstanser.

Den som inte behärskar det svenska språket omfattas av bland annat förvaltningslagens 8:e paragraf om rätten till tolk. Lagen säger att en myndighet är skyldig att anlita tolk när den har att göra med en person som inte behärskar svenska språket och det finns en tolk finns att tillgå.

Myndigheten ska också stå för kostnaden. Det betyder att om en person som inte behärskar svenska språket och t.ex. ska gå på ett läkarebesök, så är personens vårdcentral skyldig att anlita en tolk.

Tolkförmedlingens kunder är i första hand offentliga myndigheter. Vi hjälper dig som är kund att snabbt få en tolk med rätt kunskaper för uppdraget. Till våra kunders förfogande finns drygt 70 tolkar med ca 22 olika språk.

För att arbeta som tolk krävs hög professionalitet, både vad det gäller den språkiga kompetensen och förhållningssättet till klienten. Därför ställer vi höga krav på våra tolkar.

Tolken får utbildning i tolketik & teknik, social & försäkringstolkning och sjukvårdtolkning.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?