Råd till tolkanvändare

Tips som kan underlätta för dig när du använder dig av tolk.

Redan vid inledning av samtalet skall tolken informera parterna om:

Att han/hon kommer att tolka allt som sägs.
Att han/hon arbetar under tystnadsplikt.
Att Tolkningen sker i jag – form/i första person.

Tala direkt till din besökare
Vänd dig direkt till din besökare när du talar. Många vänder sig till tolken och talar om besökaren som en tredje person. Genom att tala i jag- form (första person) undviker du missförstånd.

Titta på din besökare då tolkningen pågår
Sträva efter att få kontakt med din besökare genom att titta på denne trots att du inte förstår språket som talas.

Undvik långa meningar, svåra ord och fackuttryck
Prata inte för länge utan uppehåll och ställ korta klara frågor. Kontrollera framför allt att invandraren har uppfattat dig riktigt.

Fråga aldrig om tolkens åsikt i sakfrågan
Tolken måste alltid vara neutral. Tolkens uppgift är att översätta allt som sägs och inte delta aktivt i samtalet.

Använd inte tolken som "springpojke"
Det ligger nära till hand att be tolken hjälpa din klient med utskrifter, telefonsamtal etc. eftersom de talar samma språk. Överlåt aldrig ansvaret på tolken i något sammanhang.

Planera samtalet noga och beräkna att det tar mer tid än enspråkiga samtal.

Låt tolken förbereda sig inför uppdraget.

Du ska behärska sakfrågan -tolken ska behärska språkfrågan.

Använd enkla ord och entydiga begrepp.

Var beredd på att tolken kanske måste slå i sin ordbok eller rådfråga någon språkexpert per telefon.

Låt tolken tala till punkt – avbryt ej i onödan.

Se till att tolkens rekvisition är korrekt ifylld.

Använd aldrig barn eller anhöriga som tolk!

Tänk på att samtal genom tolk tar längre tid i anspråk.

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?