Vill du bli tolk?

För att kunna få ett tolkuppdrag kräver vi att du:

- kan tala svenska och ditt modersmål.

- har rätt utbildningsbakgrund.

- har genomgått de tester och utbildningar som tolkförmedlingen kräver.

- är flexibel och samarbetsvillig, samt har förmåga att bemästra alla de situationer som man som tolk ställs inför i sitt arbete.

 

Enligt god tolketik måste tolken avsäga sig uppdraget om han/hon är jävig.

Tolken måste alltid hålla sig neutral i tolkningarna och får inte ge uttryck för sina egna åsikter eller känslor.

Tolken måste följa de sekretessbestämmelser som han/hon har skrivit under hos förmedlingen.

 

Klarar du kraven och vill arbeta som tolk?

Du är välkommen att skicka en intresseanmälan.
Vi tar kontakt med dig när vi behöver fler tolkar i det aktuella språket. Vi bekostar utbildning samt kursmaterial för våra tolkar.

Du kan även skicka din ansökan till postadress:

Karlshamns kommun
Omsorgsförvaltningen
374 81 Karlshamn

  • Publicerat: 2017-09-18 av gunilla.appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?