Om någon far illa

Befarar du att någon far illa och behöver hjälp

Om du befarar att någon far illa bör du kontakta Mottagning och serviceenheten för rådgivning eller anmälan. I samband med anmälan kan du begära att få vara anonym. Anmälan görs antingen per telefon eller brev.

All personal arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga. Kontakt förmedlas till rätt person.

- Barn och unga 0-20 år som far illa
- Vuxna som far illa av missbruk
- Äldre som befaras fara illa
Kontakta Mottagning och serviceenheten, kontaktuppgifter se högerkolumnen.

Vuxna med psykiska problem
Kontakta Mottagning och serviceenheten. Efter kontorstid kontakta landstinget.

 

Vid akuta ärenden efter kontorstid

Kontakta socialjouren via SOS Alarm 112 


  • Publicerat: 2017-02-16 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?