Tandvårdsstöd

Du som har ett stort och långvarigt behov av vård- och omsorgsinsatser på grund av sjukdom, skada, funktionsnedsättning eller ålderdom kan ha rätt till ett intyg om nödvändig tandvård. Det gäller oavsett om du bor på särskilt boende eller hemma. Intyget gör att kostnaderna för tandvården blir lägre och ger dessutom möjlighet till ett kostnadsfritt hembesök av tandhygienist som bedömer munhälsan en gång om året.

Tandvårdsstödet är landstingets ansvar, men det är kommunen som bedömer om ditt omvårdnadsbehov ger rätt till tandvårdsstöd.

Läs mer om tandvårdsstöd på Vårdguiden 1177, Landstinget Blekinge.

För bedömning om du har rätt till intyg, kontakta din distriktsköterska i kommunen eller din biståndshandläggare. Vet du inte vem som är din distriktssköterska eller biståndshandläggare kan du kontakta Karlshamns kommuns växel 0454-810 00.

  • Publicerat: 2017-02-16 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?