Gatubelysning och Trafiksignaler

Byte av gatubelysningGatubelysning

I Karlshamns kommun finns det nästan 9 000 belysningspunkter av många modeller. Gatuenheten ger nämnden förslag på var dessa ska finnas och hur de ska fungera.

För centrala Karlshamn har kommunfullmäktige antagit en belysningsstrategi. Strategin är en riktlinje i vårt fortlöpande arbete med att se över gatubelysningen. Avsteg från den kan göras av olika skäl.

Underhåll av belysningen

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att gatubelysning ska ses över tre gånger per år. Då tänds och kontrolleras gatlamporna områdesvis.

Detta sker i oktober och december samt i månadsskiftet februari/mars.

Lampor i anslutning till vägkorsningar, övergångsställen, busshållplatser och gång- och cykelvägar ses dock över kontinuerligt. Nedan har du möjlighet till felanmälan av gatubelysning.Vi är tacksamma om du uppger lyktstolpens ID-nr som du hittar på lyktstolpen. Detta förenklar vår handläggning.

Trafiksignalerna

Trafikenheten föreslår nämnden var vi ska har trafiksignaler. I nuläget finns det 10 stycken korsningar som regleras med trafiksignaler. Dessa ses över kontinuerligt.

 Felanmälan Gatubelysning

Område
Adress där lyktstolpen är placerad
Lyktstolpens ID-nummer
Ditt namn
Din e-post
Meddelande
  • Publicerat: 2012-09-21 av percy.mattsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?