Sopning och städning av vägar

Lite kort fakta om städning av vägar och gator i Karlshamns kommun:

  • Centrala gator sopas varje vecka, utom under den period som sandningsgruset sopas ihop. Övriga gator och GC-vägar städas när behov uppstår.
  • Centrala staden städas varje dag.
  • Hundlatriner och papperskorgar töms varje vecka.
  • Parkytor städas kontinuerligt.
  • Två sopmaskiner kör kontinuerligt vår och höst och sopar.

Sopning av vägar

Under året sopar vi gatorna enligt den turordning som framgår av de uppsatta tilläggstavlorna.
På senhösten sopas även alla gator i syfte att få bort löv.

Vårstädningen

Gatuenheten startar arbetet med att ta upp allt stenkross som används för halkbekämpningen så fort vintersäsongen bedöms vara slut. Vanligen kan arbetet med grusupptagning sätta igång i början av april.

Sopningen startar i Karlshamn och fortätter sen i övriga kommundelar. För att skapa rättvisa börjar vi i olika områden varje år; växelvis i Asarum, Mörrum, Svängsta – Ringamåla samt Hällaryd – Åryd.

Grusupptagningen sker i tre steg. I de två första stegen sopas gruset fram så att det till sist bildar en tunn sträng. Denna sträng är nödvändig för att vår sug därefter, i det sista steget, ska kunna ta upp gruset.
Det kan vara bra att veta att det kan gå en tid mellan de olika stegen.

Hela grusupptagningen tar cirka 10 veckor, om inte väder, maskinhaveri eller andra oförutsedda händelser lägger hinder i vägen. Under denna period är det extra viktigt att du parkerar rätt och följer vår provisoriska skyltning så att sopmaskinerna kommer fram.

Underlätta för sopningen!

Du hjälper oss i vårt arbete genom att:

  • Respektera parkeringsbestämmelser.
  • I möjligaste mån lämna företräde för våra arbetsfordon.
  • Lämnar grussträngen orörd.
  • Publicerat: 2017-07-03 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
  • Etiketter: sopning,städning,renhållning,vägar,gator
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?