Vinterväghållning

Underlätta för snöröjningen!

Du hjälper oss i vårt arbete genom att:

  • Respektera parkeringsbestämmelser.
  • Inte skotta ut snö på gång- och körbanor.
  • I möjligaste mån lämna företräde för våra arbetsfordon i snöröjningen

 

 Vinterberedskap

Från 1 november till 31 mars råder vinterberedskap. Då är vi, park- och gatuenheternas personal och våra entreprenörer, beredda att ge oss ut.

Förutom fyllda sand och saltförråd innebär vinterberedskapen att det finns någon som är i beredskap dygnet runt, helg som vardag.
Utifrån vägläge och väderlek bedömer denne kontinuerligt vilka åtgärder som ska göras, och kallar in personal och entreprenörer när det behövs.

Huvudvägar och de mest trafikerade GC-vägarna har högsta prioritet.

Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla större vägar utan att trafikverket ansvarar för snöröjning på de statliga vägarna.

 Stenkross är miljövänligare än sand

När vi halkbekämpar prioriterar vi på ett liknande sätt som när vi snöröjer.
Vi använder ett krossat naturmaterial i stället för sand. Det gör vi för att krosset ligger kvar bättre vid tö men även för att uppnå en hållbar utveckling.
Krosset vi använder till gång- och cykelvägar samt lokalgator är i fraktionen
2/5 mm. Till det enskilda vägarna används i huvudsak fraktionen 5/8 mm.

 Fastighetsägarens ansvar - halkbekämpning och snöröjning av gångbanor.

  • Publicerat: 2017-07-03 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?