Klipp häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö

Klipp Häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet och underlätta gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Tänk också på att växtligheten inte får skymma gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp.

Fastighetsägaren har själv ansvaret för att minska olycksriskerna.

Utfart mot gata

Vid en utfart ska du se till att växtligheten inte överstiger 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter från gatan, gång- eller cykelbanan.

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att växterna inte överstiger 80 centimeter över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Tomt intill gata

Dina växter ska växa inom ditt eget tomtområde. Om de tar för stor plats kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan. Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Mer information hittar du i foldern "Klipp Häcken" till höger

  • Publicerat: 2018-10-04 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: klipp häcken,skymd sikt,trafiksäkerhet,sikt,växtlighet
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?