Lokala trafikföreskrifter

Trafikskylt vid skola.

Lokala trafikföreskrifter beslutas av Länsstyrelsen, Kommunen eller Trafikverket beroende på föreskriftens innehåll och platsen där den ska gälla.

Länsstyrelsen beslutar bl.a. om hastighetsbegränsningar och huvudledsreglering på landsvägarna genom lokala trafikföreskrifter. Kommunerna beslutar oftast på gator i tätorterna och Trafikverket beslutar om hastighetsbegränsning till 80, 90, 100, 110 eller 120 km/tim på landsvägar, motortrafikleder och motorvägar.

Tre villkor ska vara uppfyllda för att en föreskrift ska gälla.

  • Rätt myndighet har fattat beslut 
  • Föreskriften skall vara införd i kommunens trafikliggare 
  • Rätt vägmärke ska finnas på rätt plats för att informera om föreskriften

Har man blivit rapporterad för att ha brutit mot någon bestämmelse, och vill överklaga, skall man vända sig till Polismyndigheten.

I Karlshamns kommun finns en trafikliggare med de beslut som fattats av kommunen. Föreskrifterna finns även i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter via Transportstyrelsens hemsida. Beslut om lokal trafikföreskrift görs av Karlshamns kommuns tekniska nämnd eller genom delegation till trafikingenjör eller dennes ersättare.

  • Publicerat: 2016-05-27 av christina.svensson@karlshamn.se
  • Etiketter: trafikregleringar,rdt,trafikliggare
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?