Felparkering

Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-05 § 196 att anta följande felparkeringsavgifter för Karlshamn att gälla från och med 2008-01-01:

Ej erlagd avgift  300 kr
På parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd 1000 kr
På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe  700 kr

I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande
körbanas närmaste ytterkant

 700 kr
Övriga felparkeringsavgifter  500 kr


Har du fått en parkeringsanmärkning som du vill bestrida ska du göra detta till Polismyndigheten i det län där anmärkningen har utfärdats.

Till höger finns en länk med mer information och möjlighet till nedladdning av blankett för bestridan.

  • Publicerat: 2018-11-07 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: parkeringsanmärkning,överklagan,parkeringsböter,bestridan
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?