Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd är avsett för näringsidkare och serviceföretag, som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Detta är ett generellt undantag från parkeringsavgifter vid uppställning på gatumark, och uppställningen får ske under högst fyra timmar i följd på plats där parkering är tillåten under kortare tid än fyra timmar.

Generellt skall gälla att fordonet har avgörande betydelse för arbetets utförande och att det används i betydande omfattning. Behöriga att erhålla nyttoparkeringstillstånd är nyttjare vars:

 • fordon är inrett till arbetsplats och är nödvändigt för att kunna utföra arbetet på den tillfälliga arbetsplatsen, det vill säga utrustad med viss verkstadsutrustning och/eller inredd för verktyg och materiel i större omfattning
 • fordon används för arbetsledning 
 • då det utnyttjas för innehavarens yrkesmässiga verksamhet
 • fordon används för hembesök i samband med sjukvårdande verksamhet.

 

Nyttoparkeringskortet gäller inte: 

 • i anslutning till sökandens normala arbetsplats
 • uppställning får inte ske i strid mot Trafikförordningens bestämmelser, t ex parkeringsförbud, stannaförbud med mera
 • nyttoparkeringskortet medger inte heller uppställning i busshållplats, lastplats eller annan plats som reserverats för särskilt ändamål
 • uppställning får inte heller ske på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad
 • trafikövervakares och polismans anvisningar skall efterföljas.

 

Taxa: Tillståndet ges för högst ett år i taget. Kostnaden är för 1 fordon per kort 2000 kr per år. För 2-3 fordon per kort 4000 kr per år. Antalet fordon per kort är maximerat till 3 st.

Tillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 200 kr per månad och fordon. Tillståndet gäller på allmän gatumark i Karlshamns kommun och inte för uppställning på tomtmark, där andra föreskrifter kan gälla.

 • Publicerat: 2016-05-27 av christina.svensson@karlshamn.se
 • Etiketter: Nyttoparkeringstillstånd nyttokort
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?