Vatten och avlopp

Verksamhetsbeskrivning

Vatten och avlopp finansieras endast av avgifter. Avgiften omfattar drift och underhåll av vatten-, avloppsreningsverk, ledningsnät och vattenmätare. Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen av kommunens egen personal. Kommunen försörjer cirka 29 000 personer med dricksvatten och cirka 28 000 personer med avlopp. Den producerade vattenvolymen 2013 uppgick till cirka 3,5 miljoner kubikmeter. Vattenverket vid Långasjön producerar mer än 99 % av denna kvantitet. Grundvattentäkter finns i Ringamåla.

Karlshamns kommun har följande fyra avloppsreningsanläggningar: Sternö, Mörrum, Ringamåla och Halahult. Därtill finns ett 90-tal pumpstationer.

Kunderna får betala vattnet och avloppshanteringen, dels genom mätning i vattenmätare, dels genom en fast grundavgift. Mätaren ska bytas av VA-verket minst vart nionde år för att abonnenten ska skyddas mot felaktig mätning.

RörnätUnderhållsarbete

Rörnätet arbetar med förebyggande underhåll i form av ledningsom-läggning, översyn och utbyte av servisledningar, ventiler och brandposter samt rengöring av ledningar. Tjänster som köps är bland annat TV-inspektion, större rotskärningar, vissa relineingar och råttbekämpning.

Akutinsatser vid vattenläckor, vattenmätarbyten, kartläggning av och åtgärdsplaner mot ovidkommande vatten i avloppsledningarna samt service och rådgivning till kunder är andra viktiga moment som ingår i verksamhetens ansvarsområde.

Här kan du se alla pågående och planerade VA-arbeten i kommunen.

Kontakter

Abonnenthandläggare
Lotta Johansson
Tel 0454-814 16  
lotta.johansson@karlshamn.se
Frågor om avläsning, fakturor, vattenmätarbyten m.m.


Arbetsledare, VA
Magnus Pettersson
Tel 0454-81408  
magnus.pettersson@karlshamn.se
Rörnät


Entreprenadingenjör
Peter Hammarström
Tel 0454-818 93  Fax 0454-814 40
peter.hammarstrom@karlshamn.se
Ansvarig för VA-enhetens utredningsgrupp


Driftledare Avlopp
Per Karlsson
Tel 0454-814 48  
per.karlsson@karlshamn.se
Driftledare avloppsverk


Driftledare Vatten
Per Andersson
Tel 0454-307471  
per.andersson@karlshamn.se
Driftledare vattenverk


Utredningsingenjör
Juhani Kujanpää
Tel 0454-814 33  
juhani.kujanpaa@karlshamn.se

VA-ingenjör
Carina Fast
Tel 0454-814 15  Fax 0454-814 40
carina.fast@karlshamn.se
Nyanslutningar till VA-nätet

  • Publicerat: 2017-02-20 av annika.bergh@karlshamn.se
  • Etiketter: VA-enheten,VA
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?