Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för brukande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), är antagna av kommunfullmäktige 1 december 2008 att gälla från och med den 1 januari 2009. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser antagna av Kommunfullmäktige den 7 december 1987.

Klicka här för att ladda ner bestämmelserna i pdf-format.

VA-enheten har sammanställt ett informationsmaterial med förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster och Allmänna bestämmelser för användade av Karlshamns kommuns allmänna avloppsanläggning.
Klicka här för att ladda ner informationsmaterialet. 

Informationsmaterialet innehåller en bilaga med riktlinjer för utsläpp från industrier och andra verksamheter.
Klicka här för att ladda ner bilagan till informationsmaterial.

  • Publicerat: 2017-05-23 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?