Materialvalspolicy

Material för VA-ledningar i Karlshamns kommun

Karlshamns kommuns VA-enhet har tagit fram en policy och standard för vatten och avloppsledningar gällande nyanläggningar och förnyelse.

Klicka här för att ladda hem materialvalspolicy för Karlshamns kommun (pdf).

Klicka här för att ladda hem inmätningsanvisningar för Karlshamns kommun (pdf).

Om inget annat sägs i entreprenadhandlingar skall ledningsmaterialet vara certifierat enligt det gemensamma nordiska certifieringssystemet Nordic poly mark (insta- cert ).

LTA villapumpstation

Riktdokument

Karlshamns kommuns VA-enhet har tagit fram ett generellt riktdokument för installation av villapumpstationer av LTA-typ.

Klicka här för att ladda hem riktdokumentet (pdf).

Checklista

Under installationsarbetet ska även dokumentet "LTA Karlshamn – Checklista för fastighetsägare och entreprenörer" fyllas i och lämnas till VA-personal på driftsättningsdagen.

Klicka här för att ladda hem checklistan (pdf).

Elinstallation

Under installationsarbetet ska även dokumentet "LTA  Karlshamn – Elinstallation villapumpstation" följas och redovisas för VA-personal på driftsättningsdagen.

 Klicka här för att ladda hem dokumentet (pdf).

  • Publicerat: 2018-06-05 av linda.holm@karlshamn.se
  • Etiketter: Materialvalspolicy,va-ledningar,vattenledningar,avloppsledningar,lta,Lågtrycksavlopp,LTA Karlshamn
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?