Avlopp

Fy för fulspolning!

När vi säger fulspolning så menar vi att något spolas ner som inte hör hemma i avloppet. Det är bara kiss, bajs och toapapper som ska spolas ner - och så några spyor. Sopor som spolas ner i avloppet orsakar stopp i avloppet på vägen mellan dig och reningsverket med bräddning och översvämningar som följd. Att brädda betyder att avloppsvatten släpps ut i naturen utan att först renas. Översvämning kan medföra att avloppsvatten kan komma in i hus då det dämmer i ledningarna.

Fulspolning bidrar till att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön

Avfall som tar sig ända fram till reningsverket går inte att bränna lika bra som torrt avfall eftersom det är blött. Då blir det mindre energi som kan göra nytta i samhället, eftersom det först går åt energi för att omvandla vatten till ånga. Det bästa är att sortera avfallet i torrt tillstånd.

Genom att spola ner tops, bindor, kondomer, tamponger, hår, fett, matrester och underkläder m..m bidrar du till att orenat avloppsvatten släpps ut i miljön när fast material fastnar i ledningar och pumpar. Du bidrar också till att kostnader för drift och underhåll ökar, något som till slut syns på din räkning.

Släng inte fett i avloppet

Kemikalier och mediciner ska tas omhand på rätt sätt, inte spolas ner. Kemikalier och mediciner i avloppsvattnet gör att reningen av avloppsvattnet fungerar sämre, med följden att ännu mer föroreningar hamnar i naturen. Kemikalier lämnar du som farligt avfall på en återvinningscentral och medicin lämnar du till apotek.

Fettet i stekpannan torkar du ur med hushållspapper och lägger i komposten. Fett i avlopp stelnar till hårda proppar som korkar igen ledningarna. Även matoljor bidrar till dessa problem.

  • Publicerat: 2018-04-27 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?