Frågor och svar Vatten & avlopp

Om min källare svämmar över av avloppsvatten?
Checklista om du råkar ut för källaröversvämning orsakade av det kommunala rörnätet:

  • Ring SOS tel: 112 för akutåtgärd med pumpning. Dagtid ring även VA-verket telefon: 81 000 för att på plats få orsaken bedömd och vad som behöver åtgärdas för att slippa problem i framtiden.
  • Kontakta ert försäkringsbolag.
  • Skriv ned hela händelseförloppet, till exempel var det började komma in vatten och vid vilket klockslag. Rita gärna ned hur ni tror att vatten- och avloppsledningarna är dragna inne på fastigheten och sänd det till VA-verket.

 

Vad händer med fett från matlagning när det hamnar i avloppsledningarna?
Om du vill undvika att få stopp häll inte ut matolja och fett i avloppet. Även om fettet är flytande i exempelvis stekpannan när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

Varför är vattnet i kranen brunt eller grumligt?
Ibland är kranvattnet brunt eller gult. Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur brandposter, orsakar att den beläggning som med åren bildats på insidan av vattenledningarna rivs loss.

Låt vattnet rinna i 15 min och kontakta kommunen om vattnet fortfarande inte är klart. Brunt vatten är inte farligt men oaptitligt och utgör en teknisk störning som ska åtgärdas.

Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast på vintern när vattnet ut från vattenverket är som kallast och beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Alltså är det helt ofarligt!

Har det någon betydelse hur man tvättar bilen?
Det bästa sättet att tvätta bilen på är i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning.

Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.

Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att istället ställa bilen på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken.

Hur gör man med färgskvättar penslar som måste rengöras?
Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars skall det lämnas till återvinningcentralen. Färgen får inte hällas ut i avloppet!

Penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk lacknafta, penseltvätt ed. Behåll lacknaftan i burken med locket på, den kan användas flera gånger. När den har blivit alltför smutsig — lämna den till färgbutiken eller återvinningscentralen.

Vattenbaserad färg: Stryk av så mycket som möjligt av färgen från penslar och rullar på tidnings- eller täckpapper. Pappret med färg lägger du bland soporna. Man kan sedan tvätta penslarna med en omgång vatten i en burk. Låt sedan burken stå några dagar så färgresterna sjunker till botten och häll sedan försiktigt av den klara vattenfasen. Lämna färgslammet till återvinningscentralen.

De allra sista färgresterna kan sedan sköljas bort under kranen.

Har vi mjukt eller hårt vatten i Karlshamn
Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH) och är i största delen av Karlshamns kommun ca 4,2-4,5 dH och i Ringamåla ca 2,5 - 3,0 dH vilket i båda fallen bedöms som mjukt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner det finns, desto mjukare vatten.

En positiv aspekt på att Karlshamn har mjukt vatten är att det behövs mindre disk- och tvättmedel. Se på tvättmedelspaketet för exakta uppgifter.

I Björkenäs däremot, som får grundvatten med ursprung i Sölvesborgs kommun, är hårdheten 12 - 14 dH, vilket bedöms som hårt vatten.

Vad bör man inte spola ner på toaletten?
Man ska undvika att spola ned tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar. Många driftsproblem uppstår när olika föremål spolas ner.

Är konstnärsfärger skadliga för miljön?
Konstnärsfärger som har ordet kadmium i färgnamnet, t.ex. kadmiumgult, kan innehålla så mycket som 45 % av den miljöfarliga tungmetallen. Om kadmium hamnar i avloppet går det vidare ut i naturen. En del hamnar i slammet från reningsverken som bl.a. används som gödsel på åkermark. Resten går rakt ut i Karlshamnsfjärden eller Mörrumsån.

Här kommer några tips på vad du kan göra för att kadmium inte skall komma ut i avloppet. Det finns flera olika färgtyper att välja bland. Står det hue, sub eller imit efter färgnamnet innehåller färgerna inget kadmium. Om du inte vill undvara kadmiumfärger kan du ändå göra en stor insats för miljön om du torkar bort färgresterna från händerna innan du tvättar dem med vatten. Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj dem i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka sedan av penslarna igen innan du rengör dem under rinnande vatten. Lösningsmedlet i burken är farligt avfall och ska tas om hand. Lämna detta och tomma tuber, rengörningstrasor och färgrester till närmaste miljöstation. Märk det du lämnar in med "Kadmiumhaltigt avfall".

Är det farligt att få i sig varmvatten från kranen?
Kommunen levererar endast kallvatten. Varmvattenberedaren tillhör alltså fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar.

Små barn är speciellt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen, utan värm alltid kallvattnet.

Tänk också på att undvika risken för Legionella (legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande). Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C. 

  • Publicerat: 2016-02-29 av Linda.Holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?