VA-avgifter

Fakturering och viss avläsning av vattenmätare sköts av Karlshamn Energi AB, tel. 0454-818 10.

Du betalar anslutningsavgifter, brukningsavgift, bortledande av dagvatten gata & fastighet. I brukningsavgiften ingår vattenmätare, produktion av dricksvatten samt rening av spillvatten.

Avgifter för vatten, avlopp och dagvatten fr.o.m. 2017-01-01 inkl. mervärdesskatt.

Enfamiljshus+ övriga
smärre anläggningar
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp (taxa 500) 2 733 kr 16,30 kr
Vatten (taxa 510) 820 kr 4,90 kr
Avlopp (taxa 520) 1 913 kr 11,40 kr
Dagvatten (fastighet + gata) 835 kr  

 

Hyreshus + industrier
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp
(beroende på mätarstorlek)
2 733-571 137 kr
16,30 kr
Dagvatten per varje påbörjad 1000 m2
tomtyta
795 kr
 

 

Spolbilstaxan (gäller från 2013-10-01 antagen av KF 2013-09-02 § 130)

Timpriser Inklusive moms
Normaltid 1 963 kr
Enkel övertid 2 738 kr
Kvalificerad övertid 3 325 kr

 

 

  • Publicerat: 2017-05-23 av leila.rudelius@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?