VA-avgifter

Fakturering och viss avläsning av vattenmätare sköts av Karlshamn Energi AB, tel. 0454-818 10.

Du betalar anslutningsavgifter, brukningsavgift, bortledande av dagvatten gata & fastighet. I brukningsavgiften ingår vattenmätare, produktion av dricksvatten samt rening av spillvatten.

Avgifter för vatten, avlopp och dagvatten fr.o.m. 2016-03-14 inkl. mervärdesskatt.

Enfamiljshus+ övriga
smärre anläggningar
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp (taxa 500) 2604 kr 15,53 kr
Vatten (taxa 510) 783 kr 4,66 kr
Avlopp (taxa 520) 1822 kr 10,87 kr
Dagvatten (fastighet + gata) 794,9 kr  

 

Hyreshus + industrier
Fast avgift per år
Rörlig avgift
per kubikmeter
Vatten och avlopp
(beroende på mätarstorlek)
2604-543940 kr
15,53 kr
Dagvatten per 1000 m2
tomtyta - reduktion
795 kr
 

 

Spolbilstaxan (gäller från 2013-10-01 antagen av KF 2013-09-02 § 130)

Timpriser Inklusive moms
Normaltid 1 962 kr
Enkel övertid 2 737 kr
Kvalificerad övertid 3 110 kr

 

 

  • Publicerat: 2016-05-24 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?