Vatten

Nu pågår arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde för vattentäkten för Långeboda/Ringamåla. Vattendom har erhållits och inrättande av vattenskyddsområde för denna handläggs av Länsstyrelsen för Blekinge län. Ansökan lämnades till Länsstyrelsen i Blekinge län i december 2016.

Samtliga kommunala vattentäkter ska omfattas av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter och är en del av kommunens VA-plan.

 

  • Publicerat: 2017-10-02 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?