Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00)

När vi mäter vattenståndet i Mien redovisar vi det här på hemsidan. Vi arbetar nu med att sakta in tappningen ut från sjön. Situationen följs upp dagligen. Den 12 mars 2018 låg flödet norr om Långasjön på drygt 4,5 kbm/s.

Vattenstånd i Mien den 12 mars 2018: +95,13 m.

  • Publicerat: 2018-03-12 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?