Vattensituationen i Mien

Karlshamns kommun tar sitt dricksvatten från Långasjön som ligger i Miens avrinningsområde. Karlshamns kommun har en vattendom i Mien där regleringsamplituden är mellan +94,48 och +95,38 m (RH00).

Vattenstånd i Mien avlästes den 13 november 2018 till: +94,51 m. 

  • Publicerat: 2018-11-13 av linda.holm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?