Årets kvalitetsarbetsplats

Var med och föreslå ”ÅRETS KVALITETSARBETSPLATS” 2018

Kommunstyrelsen har beslutat att dela ut utmärkelsen ”Årets kvalitetsarbetsplats” till en arbetsgrupp/arbetsplats i Karlshamns kommun där verksamheten kännetecknas av goda resultat under det gångna året. Med goda resultat menas en verksamhet som har genomfört sitt uppdrag på ett utmärkande sätt med fokus på kvalitet och de vi är till för.  

Arbetsplatsen/arbetsgruppen ska kännetecknas av arbetsglädje och delaktighet med lust att arbeta med ständiga förbättringar. Med arbetsplats menas den arbetsgrupp där man har arbetsplatsträff (APT).

Förslagen lämnas vidare till en jury som utser ”Årets kvalitetsarbetsplats”. Juryn består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, kommundirektören och personalstrateg på kommunledningsförvaltningen.

Utsedd arbetsplats belönas med 10 000 kronor samt 500 kronor per medarbetare. Pengarna ska användas för personalbefrämjande insatser.

Du/ni kan lämna förslag på två sätt; antingen genom att fylla i och skicka formuläret som du hittar nedan eller genom att fylla i blanketten som du hittar ovan till höger. Blanketten lämnas till Personalenheten i Rådhuset eller mailas till personal@karlshamn.se.

Välkommen att lämna in ditt/ert förslag senast den 31 januari 2019!

Skicka in ditt förslag:

Jag/vi föreslår följande kandidat till "Årets kvalitetsarbetsplats".

Arbetsplats/arbetsgrupp:
Beskriv och motivera varför just ni ska utses, enligt kriterierna ovan.
Uppgiftslämnare/kontaktperson:
Har du/ni frågor är ni välkomna att kontakta Ingeborg Braun på anknytning 1132 eller via e-post ingeborg.braun@karlshamn.se
  • Publicerat: 2018-11-14 av leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter: Årets kvalitetsarbetsplats
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?