Avonova - vår företagshälsovård

Avonova - vår företagshälsovård
Avonova har ett utbud av tjänster som riktar sig till medarbetare som på olika sätt behöver stöd och hjälp i syfte att bättre klara de påfrestningar vardagen kan innebära och/eller genomföra livsstilsförändringar.

Nedan följer en kortare beskrivning av olika gruppaktiviteter vilka genom beprövad erfarenhet har visat sig ge goda och hållbara effekter.
Har du, som chef, någon medarbetare som du bedömer skulle ha nytta av att delta i någon av dessa grupper? Föreslå då ett samtal på Avonova för vidare information och bedömning.
Känner du, som medarbetare, att detta skulle vara något för dig, ta upp det med din chef eller kontakta Avonova.
Före kursstart förankras alltid deltagande med chef och personalutvecklare/strateg på respektive förvaltning.
För anmälan eller ytterligare information kontakta Avonova tfn 0454-30 40 70.

Hälsospåret 
Hälsospåret är en livsstilsutbildning i grupp som syftar till att höja kompetensen hos deltagarna samt ge dem förutsättningar att med egna verktyg förändra sin livsstil och därigenom öka sitt välbefinnande. Utbildningen är även ett redskap för att minska eller förebygga framtida sjukfrånvaro. Hälsospåret innefattar 10 träffar om 3-4 timmar under ca fem månader samt två uppföljningsträffar efter tre respektive sex månader.

Vid gruppträffarna varvas information och kunskapsförmedling med diskussioner och reflektioner. Varje individ får stöd i att upprätta och genomföra sin egen Hälsoplan. Praktiska övningar ingår som ett inslag vid samtliga träffar.

Stresshanteringsgruppen
Utbildning i stress- och livsstilsförändring!
Utbildningen syftar till att:
*Få kunskap om hur vi påverkas av stress
*Identifierar och hanterar stress
*Påverka stress genom förändringar av beteenden
*Genom avspänning minska muskulära spänningar
*Öka medvetenheten om sambandet mellan kropp, tankar och känslor 
Datum och tider för utbildningen hittar du i länken ”Utbildning i stress- och livsstilsförändring” här till höger. Här ser du även hur du anmäler dig. Innan du anmäler dig är det viktigt att du har en dialog med din chef.
Vad som gäller vid ledighet för besök hos företagshälsovården hittar du i personalhandboken under avsnitt 10.4

Tobaksavvänjning i grupp
Datum och tider för träffarna hittar du i länken ”Tobaksavvänjning i grupp” här till höger.
Vid tillräckligt stort antal deltagare startar gruppen måndagen den 27/3 kl. 15.00-16.00.
Plats: Avonova Hälsa, Ågatan 40, 374 38 Karlshamn. Totalt blir det 7 träffar. Vid intresse är du välkommen att kontakta Kristina Andersson, företagssköterska, tfn 0454-304079 eller via mail kristina.andersson@avonova.se
Innan du anmäler dig är det viktigt att du har en dialog med din chef. Vad som gällervid ledighet för besök hos företagshälsovården hittar du i personalhandboken avsnitt 10.4. 
 
Stöd av sjukgymnast/fysioterapeut
Karlshamns kommun erbjuder sina medarbetare (gäller dock ej timavlönade) en unik möjlighet till råd och stöd av sjukgymnast på företagshälsovården Avonova vid problem i muskler och leder.
Rådgivningen är kostnadsfri för dig som medarbetare. Besöket hos sjukgymnast görs på icke betald arbetstid. Du ringer Avonovas telefonväxel 0454-30 40 70, anger att det gäller rådgivning hos sjukgymnast, att du är anställd på Karlshamns kommun och på vilken förvaltning samt var man kan nå dig. Därefter blir du kontaktad av sjukgymnast inom tre arbetsdagar.

 

  • Publicerat: 2017-02-24 av susanne.hakansson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?