Naturreservat

Fritidsaktiviteter

Naturreservat

Naturreservat finns till för att bevara viktiga natur- och rekreationsvärden som annars kunnat gå förlorade. Varje reservat är unikt och tillsammans visar de upp Sverige från dess vackraste sida.

Inom Karlshamns kommun finns 25 naturreservat, varav Långasjönäs, Penningberget och Stärnö-Boön sköts av kommunen. Resterande reservat sköts av Länsstyrelsen, med undantag för Eriksberg som sköts av Eriksbergs gård.

Gränserna till naturreservat markeras av stolpar med en vit snöstjärna på blå botten. Allemansrätten tillämpas inte i naturreservat, utan särskilda regler gäller för friluftslivet. Dessa regler, tillsammans med information om reservatet, finns att hitta på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens hemsida.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?