Naturreservat

Fritidsaktiviteter

Naturreservat

Naturreservat finns till för att bevara viktiga natur- och rekreationsvärden som annars kunnat gå förlorade. Varje reservat är unikt och tillsammans visar de upp Sverige från dess vackraste sida. 

Inom Karlshamns kommun finns 24 stycken naturreservat. Naturreservaten Långasjönäs, Stärnö-Boön, Fölsö samt Tärnö sköts av kommunen. Eriksberg naturreservat sköts av Eriksbergs gård medan resterande reservat sköts av Länsstyrelsen.

Gränserna till naturreservat markeras av stolpar med en vit snöstjärna på blå botten. Allemansrätten tillämpas inte i naturreservat, utan särskilda regler gäller för friluftslivet. Dessa regler, tillsammans med information om reservatet, finns att hitta på informationstavlor i området och på Länsstyrelsens hemsida.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?