Åldersgräns 2019

Höjd åldersgräns för barn utan medföljande vuxen. Fr.o.m 1 Januari 2019 höjs åldersgränsen för att få bada utan medföljande vuxen från 10 år till 12 år. 

Vad innebär detta?

Barn under 12 år får endast bada om en medföljande vuxen löser entré. Betalande vuxen bär ansvar för barnet under 12 år genom hela besöket. Detta medföljer ändrad entréavgift fr.o.m 190101: 0-2 år fortsatt gratis, 3-11 år kostar 20 kr och 12-17 kostar 40 kr. 

Varför görs detta?

Simkunnighet är individuellt och vi är medvetna om att det finns många barn yngre än 12 år som är duktiga på att simma. Vi väljer dock att följa skolans linje där läroplanen säger att elever i årskurs 6 skall vara simkunniga, för att få ett godkänt betyg. Vi justerar därför våra regler efter detta. Detta medför en mer enhetlig bedömning av barnets förmåga att hantera vatten och en chans till större mognad att klara sig själv. 

För barn upp till 12 år gäller att medföljande vuxen har ansvar för barnet. Detta innebär att den vuxna skall befinna sig i direkt närhet av barnet för att kunna hjälpa till om situationen kräver. 

Om personalen misstänker att en besökare inte är simkunnig så kan denne be personen att visa upp sin simkunnighet, bedömer vi att personen inte kan på ett för den säkert sätt hantera vatten så kan vi hindra tillträde till bassängerna.

Er säkerhet är vår högsta prioritet!

  • Publicerat: 2018-12-12 av michaela.henriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?