Kamratstöd på Bodetorpsskolan

Vårt syfte

  1. Fördjupa värdegrunden
  2. Förebygga utanförskap
  3. Skapa en Vi-anda på skolan
  4. Påvisa konkreta åtgärder mot mobbning för myndigheter och allmänhet

Så har vi organiserat arbetet

  1. Under höstterminen har vi två till tre möten pch två utbildningsdagar.
  2. Under vårterminen har vi fyra möten. Dessa träffar är inlagda i kalendariet vid respektive termins början. Däremellan sker dessutom informella träffar regelbundet.
  3. Inför varje möte har vi ett tema som delges alla klasser på skolan senast en vecka före mötet. Tid finns då till förarbete i klasserna.
  4. Kamratstödjare väljs/utses av respektive plan/skolår i augusti och deras mandat gäller för hela läsåret. Kamratstödjarna består av 16 elever från åk 3 till 6. De båda grupperna får var sin utbildningsdag i början på september .
  5. Utbyte sker med andra kamratstödjare från närliggande skolor.
  • Publicerat: 2012-12-14 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?