Läxpolicy på Bodestorpsskolan 20160310

                                  

Skolverket säger att om läxor ges ska läxorna hänga ihop med undervisningen, förberedasoch förklaras i skolan, samt följas upp på ett bra sätt.

Forskning säger att det inte finns så många bra studier om läxors effekter eftersom det intealltid framgår vilka sorters läxor som studerats. Men generellt visar forskning att läxor gerstörre effekt på äldre ungdomars lärande än för yngre barn.

Syfte

Vi på Bodestorpsskolan använder läxor i olika syften. Ett är att ge eleverna förberedelse förnågot vi ska arbeta med i skolan, t ex intervjua någon i ett tema eller titta på en film. Ettannat syfte är färdighetsträning, som till exempel lästräning och multiplikationstabeller. Dettaför att vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras.Ett syfte kan också vara att ge föräldrarna insyn i skolarbetet samtidigt som eleverna fårkänna sig stolta och visa upp vad de gjort i skolan, t ex läsa något man skrivit eller lära ut etträknesätt.Läxor kan också ges för att ta igen missat arbete vid ledighet.

Oavsett läxans syfte ska innehållet vara bekant för eleven redan innan läxan skickas hem,ha en tydlig koppling till den undervisning som pågår och det ska finnas en tydligåterkoppling till eleven.

Hur kan läxan se ut i åk 1-3?

● lästräning

●skrivträning

● tabellträning i matematik

● intervjua person

Hur kan läxan se ut i åk 46?

● lästräning

● färdighetsträning (multiplikationstabellen, glosor och/eller begrepp)

● intervjua person

● titta på en film eller en webbplats

● Förberedelse inför prov/slutuppgift

Det är viktigt att läxan är meningsfull och inte oöverstiglig. Den ska också vara tydligtavgränsad. Eleven får ökat ansvar för sin egna inlärning med stigande ålder.

  • Publicerat: 2016-03-21 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?