Prio

Karlshamns kommun blir en av 19 pilotkommuner i nationell satsning på att höja kunskapsresultaten i grundskolan. Målsättningen för projektet som benämns PRIO är att ”Alla skolor ska lyckas”.

– I grund och botten är det här något vi redan arbetar med men genom det här projektet får vi nu tydliga ramar och verktyg för hur ett kontinuerligt förändringsarbete i slutänden ska generera långsiktiga och tydliga resultat, säger Norrevångskolans rektor Patrik Johnsson.

PRIO, Planering, Resultat, Initiativ och Organisation, är ett nationellt utvecklingsarbete som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med projektet är att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska grundskolan. Basen i PRIO-projektet är beprövad erfarenhet och aktuell vetenskaplig forskning kring vad som faktiskt påverkar elevernas resultat.
– Det handlar bland annat om hur vi använder vår tid, hur vi lär av varandra och hur vi skapar en mer lärande organisation, säger utbildningsförvaltningens chef Ewa Kristensson. 

Det nationella PRIO-projektet startade våren 2012 med två pilotskolor i Stockholm och går nu alltså in i en andra fas där ett urval kommuner spridda över hela landet deltar.
– Vi är oerhört glada över att vara en av de 19 kommuner som får vara med och driva vidare det här projektet som på de första pilotskolorna i Stockholm redan visat på väldigt fina resultat, säger Ewa Kristensson. 

I Karlshamn blir det Bodetorpsskolan i centrala Karlshamn samt Norrevångskolan i Mörrum som deltar i projektet.
– Vi blir liksom piloter i vår egen kommun med den självklara målsättningen att resultatet vi ser ska ge oss en naturlig anledning att implementera processen i fler skolor, säger Norrevångskolans rektor Patrik Johnsson. 

Praktiskt innebär PRIO att det på de deltagande skolorna görs en kartläggning av skolornas befintliga styrkor och utvecklingsområden via befintlig dokumentation, observationer av möten, klassrumsbesök, tidsloggning, och ett flertal djupintervjuer med personalen. Därefter görs en lokal anpassning för de framtagna PRIO-riterade områdena vilket innebär att arbetssätt och processer tas fram i upprepade arbetsmöten med lärargrupper, skolledning och projektledning. I den avslutande delen, genomförandet, införs så stegvis de nya arbetssätt och processer som tagits fram under de två inledande faserna.

  • Publicerat: 2013-03-07 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?