Verksamheten Bodestorpsskolan

Personalen är indelad i arbetslag från förskoleklass till årskurs 6. Det är totalt sju arbetslag med tre till fyra lärare per arbetslag. Skolan arbetar med åldershomogena grupper. Till förskoleklasserna och årskurs 1-3 finns en fritidshemsavdelning knuten. Det finns ett team med två specialpedagoger och en speciallärare som stödjer arbetslagen genom till exempel utredningar, handledning och riktad undervisning.

Skolan har ett samarbete med Österslättsskolan (åk 7-9), när det gäller musik och slöjd.

Personalens ambition är att alla elever ges de bästa förutsättningar att möta dagens och framtidens utmaningar. Bodestorpsskolan är ”skolan som bryr sig”.

Bodestorpsskolan har blivit utsedd till årets arbetsplats i Karlshamn 2012

  • Publicerat: 2013-03-28 av jorgen.wikingsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?