Hällaryds skola

Om Hällaryds skola

Skolan ligger mitt i Hällaryds samhälle och är en grundskola för förskoleklass till och med år 6. Den vackra blekingska naturen finns strax utanför skolgården och den använder vi som ”ett extra rum”.

Tillsammans med skolans närmsta granne, Hällaryds förskola och kommunbiblioteket, arbetar vi efter att nå den röda tråden i de ungas lärande.

Öppettider

Expeditionen är öppen måndag, onsdag och fredag (ojämn vecka) 07.30 – 16.00

Fritidshemmet är öppet måndag – fredag kl 06.15 – 18.15

Verksamheten

Elever och personal är indelade i arbetslag F-3 samt 4-6. Vi arbetar delvis åldersblandat. På VÅR SKOLA finns också ett fritidshem.

Vår 60-talsskola har ljusa ändamålsenliga lokaler och en stor härlig skolgård.

Vi är en kunskapande skola där KUNSKAP-TRYGGHET-TRIVSEL genomsyrar verksamheten.

Med eleven i centrum

Vi lägger stor vikt vid pedagogisk kvalitet och olika lärstilar så att varje elev som lämnar skolan har haft möjlighet att utnyttja sina förutsättningar för att tillägna sig tillräckliga kunskaper, få ett gott självförtroende och ha viljan att lära vidare.

Skolans kultur- och bokråd ökar elevernas möjlighet till påverkan, delaktighet och inflytande.

Klassråd, elevråd och matråd är uppskattade forum där eleverna framför sina synpunkter på sin skola och verksamheten där.

VÅR SKOLA har ett nära samarbete med idrottsföreningen i Hällaryd. Idrottsföreningens konstgräsplan ligger intill skolgården och skolan har den stora förmånen att fritt få använda denna. På gångavstånd från skolan finns beachbollplan och skateboardpark som vi besöker när tillfälle så ges.

Skolans matsal finns i egen lokal strax intill skolan.

Vi tror att mångfald stimulerar kunskapandet och att alla våra sinnen skall få utrymme under skoldagen. VÅR SKOLA fortsätter sin strävan att genom Skapande skola stärka gemenskapen, självkänslan och den sociala kompetensen och där målet är goda samhällsmedlemmar, stöd i sin personliga utveckling samt förberedelse för vidare studier.

Föräldrasamverkan

Föräldrarna är det viktigaste barnet har. I nära samarbete med föräldrarna möter vi varje elev. En god föräldrakontakt är avgörande för hur eleven upplever sin skoltid. Mottagandet är grunden för alla relationer, det första mötet kan bli avgörande för resten av dagen. Personal och föräldrar möts vid spontanbesök, utvecklingssamtal, föräldramöte och andra inplanerade sammankomster.

Vi har även ett Forum för samråd/Inflytanderåd. Här behandlas sådana frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?