Elevinflytande

Klassråd, elevråd, miljöråd och matråd är viktiga forum där eleverna har möjlighet att framföra sina synpunkter på sin skola och verksamheten där.

Att eleverna trivs och känner sig trygga i skolan är grunden för allt lärande. På Prästslättsskolan arbetar vi förebyggande genom t ex kamratdagar och aktiviteter som eleverna själva arrangerar.

Vi har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling (HUT) Utmärkelsen som vi fått av Skolverket är en bekräftelse på att skolans arbete för hållbar utveckling är kopplat till de aktuella styrdokumenten i skolan. Utmärkelsen ges för tre år i taget.

 

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till naturen. Hur dessa frågor behandlas och integreras i den pedagogiska verksamheten/undervisningen så att de bildar en helhet blir centralt i ett lärande om hållbar utveckling

  • Publicerat: 2017-05-17 av viktoria.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?