Sternöskolan

Om Sternöskolan

Uppe på natursköna Hinseberget i centrala Karlshamn ligger Sternöskolan som är en grundskola för förskoleklass till och med åk 6, samt förberedelseklass. Skolan byggdes år 1953 och är fantastiskt belägen med gångavstånd till havet.

Öppettider

Expeditionen är bemannad tisdag, torsdag och fredag (jämn vecka) kl 07.30-16.00.

Telefontid alla dagar kl 07.30-16.00.

På Sternöskolan finns även ett fritidshem som är öppet måndag-fredag kl 06.15-18.15

Verksamheten 

Sternöskolan är den lilla skolan mitt i stan med närhet till naturen och en varierad skolgård.

Elever och personal är indelade i arbetslag F-3 och 4-6. Vi arbetar delvis åldersblandat.

Trygghet och trivsel är nyckeln till framgång i skolan. Vi arbetar aktivt för detta med fadderverksamhet där eleverna i åk 6 blir faddrar till de nya barnen i förskoleklass. Detta är mycket uppskattat.

Åt både väster och öster ligger skolan i anslutning till skogsområden. Detta gör det lätt för våra elever att leka i ”orörd” natur på raster och under fritidstid.

Vår skolgård består bland annat av gungor, basketplan, fotbollsplan, bandyplan och pingisbord.

Förberedelseklassen åk 1-6 har sina lokaler på Sternöskolan. Förberedelseklassens elever integreras i undervisningen i Sternöskolans klasser för att optimera inlärningen av det svenska språket och komma in i den sociala gemenskapen. Vi har en härlig vi-känsla på skolan och vi upplever att mångfald berikar.

Med eleven i centrum 

Vi lägger stor vikt vid pedagogisk kvalitet och att möta varje elev på dennes nivå, samt att eleverna ska få de bästa möjligheter att tillägna sig tillräckliga kunskaper för att möta framtiden.

Klassråd, elevråd och matråd är viktiga forum där eleverna har möjlighet att framföra sina synpunkter på sin skola och verksamheten där.

Föräldrasamverkan

En god föräldrakontakt är betydelsefull för en lyckad skolgång. På Sternöskolan har vi ett starkt elevfokus där vi alltid arbetar för barnets bästa i nära samarbete med föräldrar. Personal och föräldrar möts vid spontanbesök, utvecklingssamtal, föräldramöte och andra inplanerade sammankomster.

Vi har även ett Inflytanderåd. Här behandlas sådana frågor som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

På Sternöskolan finns även en aktiv föräldrarförening som arrangerar olika trivselaktiveter och traditionsenlig julfest.

Visa fler närliggande objekt
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?