Etableringsmark

Tomter och mark

Etableringsmark

Här hittar du industrimark som kommunen har till försäljning. Under fliken ytterligare information kan du läsa mer om respektive område.

För att hitta information kring byggande, bygglov, med mera klicka här.

  • Asarums Industriområde

    I direkt anslutning till Riksväg 29 och 2 km norr om E22:an finns ca 17 000 kvm ledig mark inom Asarums industriområde, för etablering av mindre...

  • Kapten Holm

    Verksamhetsområdet ligger i ett centrumnära, kommunikationsmässigt och strategiskt väl exponerat läge vid Vekerumsvägen, ca 2 km väster om Karlsham...

  • Stilleryd

    Stillerydsområdet är kommunens viktigaste utvecklingsområde för nyetablering av industri-, transport- och logistikverksamhet. För området som helhe...

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?