Demokrati

Trumpetare, Alte Kamereren 2012.

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället. Som medborgare i en kommun är du med och väljer vilka politiker som ska styra och administrera kommunen. Detta sker i samband med riksdagsvalet vart fjärde år.

Förslag till Karlshamns kommun

Ett annat sätt att påverka frågor och beslut i Karlshamns kommun är att lämna in förslag till kommunen. Det kan alla göra, även barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt. Möjligheten att lämna medborgarförslag gäller dock enskilda och inte föreningar, sammanslutningar, råd och andra organisationer.

Förslaget ska lämnas i skriftlig eller digital form till kommunkansliet, antingen genom våra e-tjänster under fliken självservice eller genom blanketten "Förslag till Karlshamns Kommun". Både fliken och blanketten kan du hitta här på sidan till höger.

Det finns också möjlighet att hämta tryckta blanketter på Medborgarkontoret i Rådhuset i Karlshamn och på biblioteken i kommunen. Blanketten är framtagen som hjälp för den som vill lämna förslag för att se till så att all information som behövs finns med för att frågan ska kunna behandlas politiskt. 

För att komma till e-tjänsten förslag till Karlshamns kommun direkt, klicka här.

  • Publicerat: 2015-12-17 av ameli.hultman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?