Delårsrapport

Kommunens delårsrapport ger i stort en rättvisande bild av kommunens ekonomiska situation, men delar av redovisningen kan utvecklas. Det så kallade balanskravet kommer att inte uppnås för 2018. Det betyder att kommunen kommer redovisa ett underskott vid årets slut, vilket ska återställas under tre år. När det gäller de mål som kommunfullmäktige beslutat om kommer kommunen inte uppnå samtliga ekonomiska mål. I delårsrapporten lämnas ingen prognos för om kommunen kommer uppnå sina verksamhetsmålen.

  • Publicerat: 2018-11-22 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?