Dokumentstyrning/Ärendehantering

Förstudien tar sin utgångspunkt i om handlingar som kommer till tekniska nämnden, bedöms utifrån hur snabbt de behöver lämnas vidare till rätt person, eftersom det kan vara olika beroende på innehåll. Det som framkommer är att det finns en process för hur inkomna handlingar ska hanteras. Förstudien pekar på att nämndsekreteraren har en mycket betydelsefull roll i hur handlingar skickas vidare men att nämndsekreteraren inte har ett formellt ansvar för det.

  • Publicerat: 2018-11-22 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?