Ekonomisk långsiktig planering

Revisorerna har gjort en granskning av hur kommunstyrelsen arbetar långsiktigt med den ekonomiska planeringen.  I rapporten redovisas en tioårig prognos med kommunens ekonomiska resultat för perioden. Det är viktigt att komma ihåg att vi har utgått från de kostnader kommunens har idag för till exempel en grundskolelev och en plats inom äldreomsorgen. Rapporten redovisar också hur mycket pengar kommunen kan låna för investeringar, både i kommunen och i de kommunala bolagen. Om kommunen inte gör anpassningar, redovisas vilka skattehöjningar som blir nödvändiga.  Bedömningen är att kommunen behöver arbeta återkommande med en ett längre planeringsperspektiv än det vanliga tre-års-perspektivet år för att nå sina ekonomiska mål och för att kunna prioritera mellan olika investeringsförslag. 

  • Publicerat: 2018-11-30 av Annette.sandberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?